top of page
IMG_3807.jpeg

Damanhur er et levende laboratorium for menneskehetens fremtid; 
en verdensomspennende økospirituell bevegelse som inspirerer
tusener av mennesker til å sette positive spor i menneskehetens historie.

Norsk gruppe av Drømmeskolen starter 4.-5. november
-  School for awakened dreamers  -

På denne 3-årige skolen lærer du å veilede drømmene dine og innlemme dem i ditt daglig liv. Du får praktiske verktøy for å kunne bevege deg gjennom drømmeterritoriene i forbindelse med lovene som styrer dem, og å utvikle mestringen av denne ekstraordinære reisen mellom dimensjonene.
Foto Dream School.jpeg
Den første helgen møtes gruppen fysisk på Bettum i Vestfold. Som lærer her har vi vært så heldige å få Formica Coriandolo fra Damanhur, Italia, til Norge! 
Øvrig undervisning vil foregå på Zoom, og årlig ca 1 uke i Damanhur, Italia.
Det norske materialet er under utarbeidelse, men du kan allerede nå lese mer om Drømmeskolen på Damanhurs hjemmeside.  

 

Planlagte kurs:

Vil du bli medlem i foreningen Damanhur Norge?
bottom of page