top of page
damanhur-university-logo.png

Damanhur Academy ble grunnlagt for over 40 år siden for å dele kunnskap om dette laboratoriet for trening, personlig vekst, forskning og evolusjon basert på over 45 års praktisk erfaring, studier og eksperimentering av Damanhur selv. Et laboratorium for å oppleve aktiveringer, energiene knyttet til menneskehetens templer, og styrkingen av Selficas spirituelle teknologi for å akselerere oppvåkningen av sjelen og de menneskelige og guddommelige potensialene. Les om de fem skolene på Damanhur Academy's egen hjemmeside:

bottom of page