top of page

MeditAksjon er den spirituelle grunnstammen i Damanhur-prosjektet.
Gjennom denne innvielsesveien utvikles og overføres den esoteriske kunnskapen om universets subtile krefter. 

 

Jevnlig startes det opp nye grupper, fortrinnsvis internasjonale, med online møtested. Det legges opp til at du skal kunne delta uansett hvor i Norge du bor. 

Som navnet antyder, er dette en annerledes form for meditasjon. Det er like mye en aktiv tilstand man velger å være en del av 24 timer i døgnet. En innvielse i MeditAksjon innebærer å stille seg åpen for å utvikle seg selv gjennom metodisk, langsiktig arbeid, både i gruppe og enkeltvis - samtidig som man blir i stand til å ta større ansvar for menneskehetens skjebne på jorden.  

De som allerede har vært initiert i MeditAksjon i Norge en stund, forteller om større nærvær i hverdagen, økt synkronitet og en følelse av energetisk støtte i de utfordringer livet gir. 

 

MeditAksjon er et veivalg som gir mulighet for vekst sammen med andre; på samme tid individuell og kollektiv. Målet er å gjenoppvekke og realisere menneskets iboende guddommelige potensiale.

 

De første gruppene ble startet av Falco Tarassaco i 1975 ved Horus-senteret i Torino, som var forløperen til det Damanhur vi kjenner idag. Nå finnes det over hundre grupper, de fleste i Damanhur, men stadig flere knyttet til Damanhur-sentre i andre deler av Italia, samt i Japan, Tyskland, Kroatia, USA, Australia og Norge. Vi har for tiden to grupper i Norge, samt noen som er med i internasjonale grupper. Ved stor nok interesse vil det bli dannet en ny gruppe i Norge. Mer informasjon om dette kommer senere. 

Damjl menir.jpg

MEDIT-AKSJON 

En fortsettelse av den urgamle tradisjonen med mysterieskoler

bottom of page