top of page
D921E334-ECE0-4879-BE66-796E5B4D0276.jpe

FORENINGEN DAMANHUR NORGE

Et levende laboratorium for menneskehetens fremtid

 

Damanhur er et levende laboratorium for menneskehetens fremtid  –  en verdensomspennende økospirituell bevegelse som inspirerer tusener av mennesker som vil sette positive spor i jordas historie.

Har du lyst til å være en av disse?

Da er du velkommen til å bli medlem i Damanhur Norge!

 

Hva er Damanhur Norge?

Foreningen Damanhur Norge arrangerer og koordinerer kurs og foredrag om Damanhur og den kunnskapen som forvaltes der. Foreningens formål er å fremme kunnskap om bærekraftig livsstil og bidra til oppmerksomhet rundt menneskers talenter og selvforståelse. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig, og favner hele Norge.

 

Hvem kan bli medlem i Damanhur Norge?

Alle kan bli medlem. Intensjonen er at foreningen skal være et møtested for alle som er interessert i damanhurianske verdier; esoterisk kunnskap, spirituell selvutvikling og en økologisk bærekraftig livsstil.

 

Hvor er Damanhur Norge?

Bettum er et damanhuriansk territorium i Norge, med sterke bånd til Damanhur i Italia. Fellesskapet ble startet våren 2016, og springer ut av et ønske om å leve sammen basert på damanhurianske verdier tilpasset norske forhold. Intensjonen er å leve aktivt skapende, i harmoni med naturen og de subtile kreftene som omgir oss. Ifølge Damanhurs grunnlegger, Falco Tarassaco, er det å leve i fellesskap en av de tapte arketypene. Dette tapet har redusert individets styrke og forsinket vår kollektive utvikling. Vi bærer likevel med oss et «avtrykk» av denne arketypen, og derfor er det fortsatt mulig for oss å rekonstruere den. Det finnes også et damanhuriansk territorium med spiral i Sandefjord. 

 

Hva kjennetegner et medlem i Damanhur Norge?

  • Tenker positivt om seg selv og andre

  • Nærer fellesskapet med de andre medlemmene av Popolo og gjør det de kan for å støtte dem med tillit, respekt, klarhet og solidaritet

  • Tror på verdien av kontinuerlig indre transformasjon

  • Vet å godta og verdsette mangfold

  • Baserer sitt forhold til omgivelsene og andre mennesker på verdier knyttet til spiritualitet, forskning og økologi; respekterer og bevarer ressurser og unngår alle former for forurensing og sløsing så langt det er mulig.

  • Fremmer og sprer disse prinsippene slik at andre kan dele dem og skape nettverk av “lyspunkter” rundt om på kloden.

 

Hva koster det å være medlem?

Medlemskapet koster kr 300 pr. år, og du er registrert medlem når du har betalt fakturaen du blir tilsendt.  Husk å oppgi fullt navn, adresse, mobil og e-mail. Du kan når som helst melde deg ut av foreningen.

bottom of page