top of page

POPOLO SPIRITUALE

Basert på felles verdier - fra hele verden

Ønsket om å gjenkjenne oss selv som en del av en felles sjel har inspirert damanhurianere til å unnfange idéen og skape et nytt Popolo bestående av ulike etnisiteter og kulturer, sterkt forbundet gjennom felles verdier. 

Popolo spirituale er en forlengelse av begrepet det damanhurianske folket - Popolo, og medlemskap er åpent for alle som ønsker å bidra - i tråd med egen overbevisning - til den spirituelle og materielle veksten for jorden gjennom solidaritet, gjensidig respekt og kjærlighet til miljøet.

Mennesker fra hele verden med ulik praksis for sin filosofi og tro er idag medlemmer av Popolo spirituale. Det vi har til felles er ønsket om å utvikle oss, respektere alle levende vesener og kulturer, og søke nye spørsmål og nye svar. Popolo er en beholder med idealer for hver og en av oss - hvor vi enn befinner oss på vår egen verdslige, åndelige eller religiøse vei - så vi kan føle oss forenet med hverandre, som ett.

bottom of page