top of page

HEALING

Et instrument for energetisk balanse - for fysisk og psykisk sunnhet -

BEAUTYPRANA er prana på en frekvens som blant annet arbeider med hud, fordøyelse, stoffskifte og ikke minst vår indre skjønnhet for at den skal komme frem.

 

Beautyprana er en form for pranabehandling som innebærer berøring, og som agerer særlig på fysiske aspekter knyttet til hud, fordøyelse og den kvinnelige syklus, samt på indre aspekter knyttet til velvære og aksept.

 

Skjønnhet kommer innenifra, og kan forsterkes ved at vi hjelpes til avslapning og gis en annen åpning til vår indre rikdom. Behandlingen finner sted på benk og varer ca 15 minutter. Det tilrås å unngå svarte klær for best mulig å kunne motta denne energien.

09-640x360.jpg
bottom of page