Det er i år tre år siden den første norske MeditAksjonsgruppen ble startet.

Ettersom flere nå har uttrykt interesse for å bli med, starter vi nå en gruppe nummer to.

MeditAksjon - også kjent som Damanhurs Meditasjonsskole - er den spirituelle grunnstammen i Damanhur-prosjektet og en direkte fortsettelse av den urgamle tradisjonen med mysterieskoler. Gjennom denne innvielsesveien utvikles og overføres den esoteriske kunnskapen om universets subtile krefter til stadig flere mennesker. 

Som navnet antyder, er dette en annerledes form for meditasjon. Det er like mye en aktiv tilstand man velger å være en del av 24 timer i døgnet. En innvielse i MeditAksjon innebærer å stille seg åpen for å utvikle seg selv gjennom metodisk, langsiktig arbeid, både i gruppe og enkeltvis - samtidig som man blir i stand til å ta større ansvar for menneskehetens skjebne på jorden.  

De som allerede har vært initiert i MeditAksjon i Norge en stund, forteller om større nærvær i hverdagen, økt synkronitet og en følelse av energetisk støtte i de utfordringer som livet gir. 

 

MeditAksjon er et veivalg som gir mulighet for vekst sammen med andre; på samme tid individuell og kollektiv. Målet er å gjenoppvekke og realisere menneskets iboende guddommelige potensiale. 

De første gruppene ble startet av Falco Tarassaco i 1975 ved Horus-senteret i Torino, som var forløperen til det Damanhur vi kjenner idag. Nå finnes det over hundre grupper, de fleste i Damanhur, men stadig flere knyttet til Damanhur-sentre i andre deler av Italia, i Japan, Tyskland, Kroatia, USA, Australia og Norge. 

 

Poiana Issopo (Anne Gjeitanger), Wapiti Azalea og Egil Ortolano Birkeland er ansvarlige instruktører for gruppen, og kommunikasjonen foregår hovedsaklig på engelsk. Det har første halvår 2020 vært gjennomført månedlige samlinger av interesserte menn og kvinner fysisk på Bettum og/eller på Zoom. Gruppen er fortsatt åpen for nye interesserte, så ta kontakt raskt hvis du føler deg tiltrukket av dette. Pris kr 660 pr. mnd.

Mer info: Send e-mail til post@damanhurnorge.no eller kontakt Egil Ortolano Birkeland på mobil 41516843.

Damjl menir.jpg

OPPSTART AV NY MEDIT-AKSJONS GRUPPE

En direkte fortsettelse av den urgamle tradisjonen med mysterieskoler

Kontakt oss
Motta vårt nyhetsbrev
Følg oss 
  • Facebook

© 2019 Damanhurnorge.no